000 000 000 | zoomumba@jitunka.cz
Oficiální české stránky hry ZooMumba

M - N -O

 

Ocelot

Ocelot je český název pro několik druhů kočkovitých šelem rodu Leopardus. Používá se v češtině pro tři druhy tohoto rodu. Ocelot velký a margay jsou sesterské druhy, ocelot stromový je však blíže příbuzný kočce tmavé (Leopardus guigna) a kočce slaništní (Leopardus geoffroyi). Skupina ocelotů tedy není přirozená. Ocelot se objevil také ve hře Assasin s Creed IV Black Flag

08.09.2017

Osel

Osel (Asinus) je podrod zvířat z čeledi koňovitých (Equidae), typických nenápadným zbarvením a ušima, které jsou delší než uši koňů a zeber. Rod zahrnuje tři divoce žijící druhy - osla afrického, osla asijského a kianga. Domestikací dnes vzácného osla afrického vznikl osel domácí.

25.07.2017

Orel korunkatý

Podobá se orlu skalnímu (Aquila chrysaetos), má však kratší ocas, stejnoměrně široká křídla a bývá obvykle nepatrně menší. Dospělí ptáci jsou velmi tmaví, se zlatavým zátylkem (světlejším než u orla skalního) a bílými skvrnami na ramenou. Spodní křídelní krovky jsou velmi tmavé (černé), ocas hustě proužkovaný s černým pruhem na konci. Mladí ptáci jsou pískově hnědí, s čárkovanou hrudí, kontrastující se světlým břichem.

25.07.2017

Orel bělohlavý

Orel bělohlavý (Haliaeetus leucocephalus) je velký dravý pták žijící v Severní Americe. Je to národní pták a státní symbol Spojených států amerických. Vyskytuje se na většině území Kanady a Aljašky, v celých kontinentálních Spojených státech a na severu Mexika, většinou poblíž velkých otevřených vod s bohatými zásobami potravy a starými stromy na hnízdění.

25.07.2017

Orel

Orel je české jméno pro několik vzájemně nepříbuzných rodů dravců z čeledi jestřábovitých. Jedná se o velké ptáky obývající převážně starý svět. Známí jsou orlové rodu Aquila, kam patří orel skalní (Aquila chrysaetos) nebo orel královský (Aquila heliaca), nebo orlové rodu Haliaeetus, kam patří orel mořský (Haliaeetus albicilla) nebo orel bělohlavý (Haliaeetus leucocephalus), symbol Ameriky.

25.07.2017

Orangutan

Orangutan (Pongo) je rod hominida žijící na ostrovech Borneo a Sumatra. Vytvořil zde dva druhy: orangutana sumaterského (Pongo abelii) a orangutana bornejského (Pongo pygmaeus), u něhož byly navíc zjištěny tři poddruhy (subspecie). Samice orangutanů obvykle měří na výšku okolo 115 cm a váží v průměru 37 kg. Samci dosahují velikosti asi 136 cm a hmotnosti 75 kg. Tělo pokrývá dlouhá červenohnědá srst (u orangutana sumaterského je řidší), kůže má šedočerné zbarvení. Orangutan má výrazný obličej, který z velké části nepokrývá srst, ale samcům se na něm může vyvinout knír.

25.07.2017

Okapi

Okapi (Okapia johnstoni) je nejbližší příbuzný žiraf. Jeho přirozeným prostředím jsou deštné pralesy okolo řeky Kongo v severovýchodní části Demokratické republiky Kongo. Byl znám jen domorodcům až do roku 1901, díky této zvláštnosti si ho za svůj emblém vybrala Mezinárodní kryptozoologická společnost.

25.07.2017

Nosorožec tuponosý

Nosorožec tuponosý, jinak je také nazýván nosorožec bílý, nosorožec širokohubý (Ceratotherium simum) je africký zástupce z čeledi nosorožcovitých. Existují dva poddruhy: nosorožec tuponosý jižní, jeden z nejrozšířenějších druhů nosorožců (20000 jedinců), a nosorožec tuponosý severní, vymírající druh s posledními třemi jedinci.

25.07.2017

Nosorožec jávský

Nosorožec jávský (Rhinoceros sondaicus) je jedním z nejvzácnějších velkých savců světa a současně nejvzácnějším nosorožcem. Podle údajů WWF z roku 2016 žije na Jávě v národním parku Ujung Kulon posledních 63 jedinců, nicméně za posledních pět let zaznamenala zdejší populace malý nárůst. Poslední známý nosorožec jávský žijící mimo Indonésii byl zastřelen v roce 2010 pytlákem ve Vietnamu. V roce 2011 byl nosorožec jávský na území Vietnamu prohlášen za vyhunulého

25.07.2017

Nosorožec indický

Nosorožec indický známý také jako nosorožec pancéřový[2] (Rhinoceros unicornis) je jeden z 5 recentních (žijících) druhů z čeledi nosorožcovitých (Rhinocerotidae), který se vyskytuje na území Indie (odtud také název indický).

25.07.2017

Nosorožec dvourohý

Nosorožec dvourohý (Diceros bicornis) nazývaný někdy též nosorožec černý je společně s nosorožcem tuponosým zástupcem nosorožce v Africe. Je býložravec, populace nosorožců dvourohých se vyskytuje zejména v afrických rezervacích.

25.07.2017

Nosorožec

Nosorožcovití (Rhinocerotidae) jsou jednou ze tří recentních (žijících) čeledí řádu lichokopytníků. V současnosti známe 5 recentních druhů ve čtyřech rodech. Všechny druhy nosorožců jsou ohrožené. Nosorožci mají tělo pokryté kožovitými pláty jako pancířem, také mají více žeber než ostatní lichokopytníci. Mohou dosahovat hmotnosti až 3,6 tun.

25.07.2017

Nosál

Nosál červený (Nasua nasua Linné 1766) je medvídkovitá šelma. Má velmi dobře vyvinutý nos, kterým může otáčet až o 45° a prozkoumávat tak své okolí. Nejen čich, ale i ostatní smysly mají nosálové velice dobře vyvinuté: například smysl pro rovnováhu, využívá svůj ocas, který ji udržuje. Nosál je velice přizpůsobivým tvorem, je všežravec, žije v oblastech deštných pralesů, kde jsou velice tvrdé podmínky pro život.

25.07.2017

Netopýr

Netopýři (Microchiroptera) jsou podřád savců z řádu letouni. Nejvýznamnějším znakem netopýrů jsou křídla vyvinuvší se z předních končetin. Díky nim jsou netopýři (a druhý podřád letounů, kaloni) jedinými savci, kteří dokážou létat – létající veverky, vakoveverky a plachtící kuskusovití mohou pouze klouzat na omezenou vzdálenost. Vynikají akrobatickým letem o rychlosti 20–50 km/h. Netopýři se vyvinuli zhruba před 60 milióny let z primitivních hmyzožravců, předchůdců dnešních ježků a rejsků. Netopýři vidí černobíle

25.07.2017

Načechraný ušák

Králík divoký dosahuje délky těla 40-50 cm, ocásek měří asi 6 cm, hmotnost se pohybuje od 1,3 do 2,5 kg. Postavou se podobá zajíci, je však asi o polovinu menší, má kratší uši i končetiny. Nepoměr mezi délkou předních a zadních končetin není tak výrazný jako u zajíce a přední končetiny jsou silnější. Uši králíka měří 6-8 cm a pokud ucho přehneme, nepřesahuje čumák králíka.

25.07.2017

Mýval

Mýval severní (Procyon lotor), lidově také medvídek mýval, je středně velký savec obývající původně Severní Ameriku. Člověkem byl však zavlečen i do jiných částí světa (invazní druh), například do Evropy, Japonska nebo na Kavkaz. Jeho přirozeným biotopem jsou listnaté a smíšené lesy, ale díky své přizpůsobivosti dnes zcela běžně obývá i města, kde je často považován za vážného škůdce. Mýval často vyhledává skrýše v podobě nory nebo v zastavěné oblasti komíny. Obzvlášť v komíně se stává problémovým domácím mazlíčkem, kde si dělá pelech a utváří si velice rozmanitý příbytek.

25.07.2017

Mustang

Mustang je volně žijící plemeno koně v Severní Americe. Mustangové nejsou v Americe původní. Jsou potomci zdivočelých koní španělských kolonistů. Je to poměrně malé, houževnaté plemeno s výškou v kohoutku 140-160 cm. V současnosti žije ve volné přírodě asi 35 tisíc kusů a zhruba stejný počet ve státních rezervacích

25.07.2017

Muflon

Muflon může být dlouhý 100 až 125cm, v kohoutku dosahuje výšky až 75 cm. Ocas měří 10 cm. Starší berani dosahují váhy 50 kg, ovce kolem 35 kg.[1] Mufloní zvěř má na hlavě rohy, myslivecky označované jako toulce. Mufloní toulce se liší od paroží jelenovitých tím, že jsou duté, nevětvené, zvěř je neshazuje, a také svým původem.

25.07.2017

Mrož

Mrož lední (Odobenus rosmarus - v překladu znamená mořský kůň chodící po zubech) je jediným zástupcem rodu mrož (Odobenus) z ploutvonožců (Pinnipedia), kterého řadíme do samostatné čeledi mrožovitých (Odobenidae). Je typickým zástupcem savců obývajících Severní ledový oceán, příležitostně i sever Atlantského oceánu a rozeznáváme u něj dva poddruhy

25.07.2017

Mravenečník mexický

Mravenečník mexický měří 47—77 cm. Srst je žlutá, na bocích tvoří typické černé pruhy. Tento druh mravenečníka vlastní žluto-černý chápavý ocas, za který se může i zavěsit. Život tráví především na stromech, při šplhání mu tento ocas pomáhá společně s velkými drápy. Ty slouží zároveň jako zbraň proti případným predátorům, například jaguáry, harpyjemi nebo hady.[2] Sám mravenečník se proti případnému úrazu svými drápy braní chozením po vnitřní straně končetin.[3] Mravenečník mexický se živí mravenci a termity, které loví na svůj až 40 cm dlouhý jazyk s lepivými slinami

25.07.2017

Mravenečník čtyřprstý

Mravenečník čtyřprstý (Tamandua tetradactyla) zvaný též tamandua nebo mravenečník stromový je druh mravenečníka z Jižní Ameriky. Je to samotářské zvíře, vyskytující se v mnoha stanovištích od tropických deštných lesů po suché savany. Živí se termity, mravenci a včelami. Má velmi silné drápy, které lze použít k rozbití hmyzích hnízd nebo k obraně.

25.07.2017

Mravenečník dvouprstý

Mravenečník dvouprstý je nejmenším mravenečníkem, měří pouze 35 cm. Jak již jméno napovídá, druh vlastní dva "prsty", které mu společně s ohebným ocasem pomáhají při šplhu po stromech. Tento druh mravenečníka podobně jako jeho příbuzný mravenečník čtyřprstý totiž tráví většinu času právě zde. V korunách vyhledává hnízda lesních mravenců, které loví na svůj lepivý jazyk.

25.07.2017

Mravenečník

Mravenečník velký je mohutné zvíře dorůstající 1,8 až 2 m na délku. Hmotnost se obecně pohybuje mezi 29 až 65 kg a ocas obvykle měří 64 až 90 cm. Tento druh mravenečníka má velmi husté a drsné chlupy, které jsou nejdelší na ocase, kde dosahují až 40 cm. Nedospělí jedinci mají chlupy měkčí než dospěláci a spolu s dospíváním jim tuhnou. Většinou bývají zbarveni šedě nebo hnědě, charakteristickým znakem je černá protáhlá skvrna, bílý ramenní pruh, masivní končetiny s třemi ostrými drápy, trubkovitý čenich a malý obličej s drobnýma očima a ušima.

25.07.2017

Mravencojed žíhaný

Mravencojed žíhaný (Myrmecobius fasciatus), známý též jako numbat, je druh vačnatce. Jeho srst je nápadně oranžově hnědá se sedmi, vzácně se šesti bílými pruhy na trupu. Má charakteristický tvar těla a dlouhý, chlupatý ocas

25.07.2017

Motýl

Typickým znakem motýlů jsou dva páry vzdušnicemi protkaných křídel, která jsou pokryta drobnými šupinkami (squamulae). Šupinky pokrývají hustě rub i líc křídel a překrývají se jako tašky na střeše. Lesklé zbarvení motýlích křídel je způsobeno lomem světla na těchto šupinkách a společně s pigmenty pteriny dávají vzniknout nádherným barvám, které jsou vlastní tisícům motýlích druhů.

25.07.2017

Mops

Tato miniatura mastifa z Dálného východu vznikla asi v období 1700 př. n. l., pravděpodobně z Číny nebo Tibetu.[1] Předchůdci mopse byli společníky buddhistických lámů. Do Holandska byli dovezeni v 16. století námořníky holandské Východoindické společnosti a stali se na téměř tři sta let společníky šlechticů a králů. O rozšíření tohoto plemene se zasloužil šlechtický rod Viléma Oranžského, jehož mopsi zachránili před atentátem

25.07.2017

Medvěd malajský

Medvěd malajský (Helarctos malayanus), nazýván indonésky a malajsky jako Boreang Madu („medový medvěd“), je nejmenším příslušníkem čeledi medvědovitých. V kohoutku je vysoký jen 70 cm a tělo má dlouhé 1,1-1,4 m. Jeho hmotnost je 27–65 kg s tím, že samice jsou lehčí než samci. Je většinou černý a na krku má bílou skvrnu ve tvaru podkovy.

25.07.2017

Medvěd brýlatý

Medvěd brýlatý (Tremarctos ornatus) kterému se někdy říká Andský medvěd, je jedním z menších druhů medvěda. V kohoutku měří 70-90 cm a délka těla činí 130-210 cm. Samec váží 130-200 kg, zatímco samice jen 40-65 kg. Jeho rodové jméno (Tremarctos) je odvozeno od bílé srsti okolo očí, díky které vypadá, jako kdyby nosil brýle. Ornatus v latině znamená ornament nebo ozdoba a lze takto nazvat veškerou medvědovu bílou výzdobu na jeho jinak černé srsti.

25.07.2017

Medojed

Mellivora je vytvořeno z latinských slov mel (med) a voro (žeru, hltám). Druhové jméno capensis (kapský) poukazuje na to, že první jedinci tohoto druhu byli popsáni v roce 1776 právě v oblasti jižního cípu Afriky. V angličtině se druh nazývá honey badger, neboť se zjevem i pohybem velmi podobá jezevci. Nizozemští osadníci (Búrové) mu dali jméno ratel podle chrastivého zvuku, který medojed vydává

25.07.2017

Margay

Margay je stejně přitažlivá jako její blízký příbuzný ocelot velký, ale je menší. Srst je krátká, hladká a žlutohnědá, bílá naspodu těla, hrudi a krku. Tmavá kresba je podobná jako u ocelota a táhne se podél hřbetu a na boky. Ocas je pruhovaný. Zadní strana uší je tmavá, se světlou skvrnou. Nohy i ocas má dlouhé.

25.07.2017

Celkem článků: 35 1 2

Aktuality


Bonuscode

OD 14.02.2019 od 00:00:00 - do 28.02.2019 do 23:59:00 

Název: weloveyou

Obsah 
1x Elegantní výběh 
100x hnědá lastura
100x modrá lastura
100x růžová lastura
Všichni pomocníci na 48 hodin

 

 

13.02.2019


Potřebujete pomoc?

Po telefonu
E-mailem
© ZooMumba neoficiální české stránky | Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů

seo&grafika: SeoGraf | engine: SpeedWeb