000 000 000 | zoomumba@jitunka.cz
Oficiální české stránky hry ZooMumba

P

 

Puli

Puli je psí plemeno, vyšlechtěné v Maďarsku v polovině 18. století. Puli byl využíván jako pastevecký pes. V dnešní době je puli většinou chován jako pes do domácnosti. Je jednou z nejoblíbenějších ras z maďarských pasteveckých psů.[

25.07.2017

Ptakopysk

Ptakopysk podivný (Ornithorhynchus anatinus) je malý savec endemický pro východní část Austrálie a Novou Guineu, jeden z pěti žijících ptakořitných, jediných savců, kteří kladou vejce, místo aby rodili živá mláďata (zbylé čtyři druhy jsou z čeledi ježurovitých). Je to jediný reprezentant čeledi ptakopyskovitých (Ornithorhynchidae) a rodu Ornithorhynchus, nicméně bylo nalezeno několik fosilních příbuzných, z nichž někteří patří taktéž do rodu Ornithorhynchus. Vědecké jméno Ornithorhynchus v řečtině doslova znamená 'ptačí nos' a anatinus je výraz pro 'kachnu'

25.07.2017

Pštros

Pštros (Struthio) je jeden z dvou rodů ptáků z čeledi pštrosovití, do niž patří také vymřelý Palaeotis. Do tohoto rodu patří mnoho druhů, ale jen pštros dvouprstý (Struthio camelus) žije i dnes.

25.07.2017

Prase savanové

Prase savanové (Phacochoerus africanus) je nepřežvýkavý sudokopytník z čeledi prasatovitých. Žije v savanách a lesích subsaharské Afriky. Dříve bylo uváděno pouze jako poddruh prasete bradavičnatého (P. aethiopicus), ale dnes se obě pokládají za samostatné druhy. Zatímco prase bradavičnaté žije v severní Keni, Somálsku a východní Etiopii, prase savanové obývá velkou oblast střední, jižní a východní Afriky od Eritrey po Jihoafrickou republiku.

25.07.2017

Pouštní liška

Liška pouštní (Vulpes rueppelli) je druh lišky z čeledi psovitých, vyskytující se především na severu Afriky, obzvláště v Maroku. Výjimečně je možné pozorovat ji i v západní Asii. Byla popsána již roku 1825 a její populace je velká. Tvoří několik poddruhů, které se liší především rozšířením

25.07.2017

Polární liška

Liška polární (Vulpes lagopus), někdy zvaná pesec (jindy však může název pesec označovat jen jednu barevnou formu tohoto druhu) je psovitá šelma, dříve klasifikovaná jako jediný druh rodu Alopex, ale zjistilo se, že rod Alopex patří do rodu Vulpes[2].

25.07.2017

Plameňák malý

Největší množství plameňáků malých žije ve východní Africe v oblasti Velké příkopové propadliny v Keni a okolních státech a v jižní Africe. Jejich celková populace se odhaduje na více než 2,5 miliónu. Nejsou vázáni na jednu oblast - migrují na vzdálenosti až tisíců kilometrů. Kromě Afriky se vyskytují ještě v severozápadní Indii v oblasti Rann of Katch a přilehlé části Pákistánu. Zaletují i do jižní Evropy, kde v koloniích plameňáka růžového výjimečně i hnízdí.

25.07.2017

Plameňák kubánský

Plameňák karibský (Phoenicopterus ruber) je velký druh plameňáka. Má mnoho společného s plameňákem růžovým a plameňákem chilským, s nimiž byl v minulosti považován za jeden druh. Jedná se o jediného plameňáka, jenž se přirozeně vyskytuje v severní Americe. Tento plameňák patří ke druhům, na které se vztahuje Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

25.07.2017

Plameňák Jamesův

Dorůstá délky 90–92 cm.[2] Opeření má světle růžové, na hřbetě a kolem krku částečně červené, letky jsou tmavé. Kolem jinak žlutých očí má neopeřenou červenou kůži. Končetiny má cihlově červené a zobák jasně žlutý s černým koncem. Mláďata jsou krátce po vylíhnutí šedá nebo bílá a stejně jako dospělci jsou zbarvená až ve věku 3 nebo 4 let

25.07.2017

Plameňák andský

Plameňák andský (Phoenicoparrus andinus) je druh plameňáka. Je blízce příbuzný plameňáku Jamesovu, s nímž tvoří rod Phoenicoparrus. Má bledě růžové tělo s jasnějšími horními částmi. Jde o jediný druh plameňáka se žlutýma nohama a třemi prsty. Vyskytuje se ve vysokých polohách v Andách, a to od jižního Peru po severozápadní Argentinu a severní Chile.

25.07.2017

Plameňák

Jsou to původně obyvatelé slaných jezer a pobřežních moří s mělkými zálivy , mnozí se přizpůsobili i na sladkovodní potravu na rozsáhlých vnitrozemských jezerech. Žijí v tropech, subtropech i mírném pásmu v závislosti na dostatku potravy a klidu ke hnízdění. Vyskytují se dokonce v Andách v nadmořské výšce 3500 až 4500 m u termálních jezer, kde je voda teplá přes 60 °C a noční teploty vzduchu klesají pod bod mrazu

25.07.2017

Pižnoň severní

Pižmoň severní je velké, zavalité zvíře se zakulacenou hlavou a poměrně krátkými končetinami. Pižmoň severní je sice o mnoho nižší než kráva, ale dosahuje skoro stejné hmotnosti 200 až 450 kg. Výška v kohoutku činí pouze 90 až 150 cm a jeho tělo je dlouhé 200 - 250 cm. Díky dlouhé a neobyčejně husté srsti pižmoň působí ještě nižším, ale robustním dojmem.

25.07.2017

Pes hřivnatý

Vlci hřívnatí dorůstají délky 95–107 cm, s ocasem dlouhým 35–49 cm. V kohoutku měří 70–90 cm, váží 20–25 kg. Svým vzhledem vlk hřivnatý připomíná spíše lišku s extrémně dlouhýma nohama a nápadnou hřívou přes ramena. Dlouhé nohy mu umožňují vidět přes vysokou trávu, zkosené drápy usnadňují pohyb v bažinatém prostředí. Je mimochodníkem. Je znám pro svůj silný zápach a někdy se mu pro to říká skunčí vlk.

25.07.2017

Pelikán

Pelikáni žijí ve všech světadílech vyjma Antarktidy, hlavně v tropických a subtropických oblastech, lze je ale najít i v mírném pásu. Nejblíže České republice se vyskytují v okolí Středozemního a Černého moře a dále v Malé Asii a severovýchodní Africe. Jsou to primárně mořští ptáci, které můžeme zahlédnou ve vnitrozemských jezerech, mokřinách i v deltách velkých řek kde hnízdí. Po vyvedení mláďat se většinou vracejí na mořská pobřeží, kde mají v dosahu sladkou vodu.

25.07.2017

Páv zlatý

Dosahuje délky 60 až 70 cm a váhy 1 až 1,5 kg. Samec má bronzově, zeleně a tmavomodře zbarvené peří s kovovým leskem, samice je šedozelená. Obě pohlaví mají holý načervenalý krk a hlavu a péřovou chocholku na temeni. Pohlavní dimorfismus je méně výrazný než u asijských pávů, samec postrádá roztažitelnou vlečku z ocasních per. Žijí monogamně, budují hnízda na stromech, do nichž samice klade dvě až čtyři vejce, mláďata se líhnou po čtyřech týdnech. Páv konžský se živí hmyzem, ovocem a semeny.

25.07.2017

Páv konžský

Dosahuje délky 60 až 70 cm a váhy 1 až 1,5 kg. Samec má bronzově, zeleně a tmavomodře zbarvené peří s kovovým leskem, samice je šedozelená. Obě pohlaví mají holý načervenalý krk a hlavu a péřovou chocholku na temeni. Pohlavní dimorfismus je méně výrazný než u asijských pávů, samec postrádá roztažitelnou vlečku z ocasních per. Žijí monogamně, budují hnízda na stromech, do nichž samice klade dvě až čtyři vejce, mláďata se líhnou po čtyřech týdnech. Páv konžský se živí hmyzem, ovocem a semeny.

25.07.2017

Páv bílý

Pávi jsou chováni již tisíce let. Lze je držet ve velmi prostorných voliérách, parcích a zahradách. Většinou se chová jeden samec s několika samicemi, ale na velkých plochách může být pohromadě i více samců. Pávi si většinou najdou v zahradách dostatek potravy. Lze je také přikrmovat zrním nebo krmnou směsí pro krůty.

25.07.2017

Páv

Páv korunkatý (Pavo cristatus L., 1758) je také někdy nazýván jako páv modrý. Spolu s pávem zeleným patří do čeledi bažantovitých. Jeho původní domovinou je Indie a Srí Lanka, kde se nejčastěji zdržují v listnatých lesích, křovinách, ale i v travnatých porostech.

25.07.2017

Pásovec

Pásovec třípásý (Tolypeutes tricinctus) je druh savce z řádu chudozubých, žijící v Jižní Americe. V roce 1991 byl v Brazílii po 20 letech, kdy byl již považován za vyhubeného, znovu objeven pásovec třípásý (Tolypeutes tricinctus). Pásovec je schopen se při obraně svinout do klubíčka. Velice špatně se zahrabává, a proto jej domorodci snadno chytají. Rapidní snížení stavu bylo impulsem pro zahájení záchranného programu.

25.07.2017

Papuchálkové

Papuchalkové (Fratercula) jsou vodní ptáci z čeledi alkovitých, kteří mají v období páření výrazně zbarvený zobák. Žijí ve velkých koloniích na útesech nebo ostrovech a vajíčka kladou mezi kameny nebo do děr na zemi. Dva druhy, papuchalk chocholatý a papuchalk černobradý, žijí v severním Tichém oceánu, zatímco papuchalk bělobradý žije v severním Atlantském oceánu.

25.07.2017

Papoušek šedý Žako

Papoušek šedý – žako (Psittacus erithacus) patří mezi nejoblíbenější papoušky pro svoji schopnost napodobovat zvuky a slova. Jeho velikost se pohybuje kolem 30–40 cm. Zbarvení je proměnlivé od světlé až po černošedou. Na ocasních perech je nepřehlédnutelná červená barva.

25.07.2017

Panda

Panda je souhrnný český název pro nepříbuzné rody šelem Ailurus a Ailuropoda. Do každého z rodů patří jediný žijící druh, jsou ale známy i tři fosilní druhy rodu Ailuropoda. Panda velká žije v hornatých oblastech, jako například Sečuán a Tibet. Od druhé poloviny 20. století se stala národním symbolem Číny a je zobrazována na čínských zlatých mincích. Za její zabití je v Číně trest smrti.

25.07.2017

Pakůň

Trup je zbarven černohnědě s purpurovým leskem, Hřbetní hříva a dlouhý ocas, podobný koňskému jsou bílé nebo krémově zbarvené, vousy na čenichu černé. Rohy jsou velmi silné, hákovitého tvaru, směřují dolů, dopředu a vzhůru, takže je má zvíře zdánlivě před očima. Po oblouku mohou rohy měřit až 78 cm. Obě pohlaví jsou si velice podobná, samice jsou menší a mají slabší rohy. Mláďata se rodí bez rohů, mají pískově zbarvenou srst s tmavší kresbou na hlavě.

25.07.2017

Celkem článků: 23 1

Aktuality


Bonuscode

OD 14.02.2019 od 00:00:00 - do 28.02.2019 do 23:59:00 

Název: weloveyou

Obsah 
1x Elegantní výběh 
100x hnědá lastura
100x modrá lastura
100x růžová lastura
Všichni pomocníci na 48 hodin

 

 

13.02.2019


Potřebujete pomoc?

Po telefonu
E-mailem
© ZooMumba neoficiální české stránky | Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů

seo&grafika: SeoGraf | engine: SpeedWeb